NaŠa platforma

Naša platforma

Naša platforma nalazi se na domeni www.probajme.hr.

Korisnička platforma dostupna je svim vašim postojećim i budućim korisnicima proizvoda ili usluga, samim time dostupni su i Vama.

Kreiranjem zadatka zajedno sa nama, odabirete korisnike koji su vam potencijalno zanimljivi da postanu vaši potrošači.

Odaberite proizvod za koji ste definirali ciljanu skupinu korisnika i odredite područje koje ćete pokriti sa aktivnošću.

Omogućite da korisnici dođu do Vašeg proizvode ili usluge kroz jednog od naših partnera i time učinite proizvod ili uslugu dostupnom.

Kroz našu platformu omogućit ćemo jednostavno preuzimanje proizvoda od strane korisnika i omogućiti im neometano korištenje istog kroz dovoljno vremena u kojem bi mogao ocijeniti proizvod i dati svoje mišljenje.

 

Nakon dogovorenog vremenskog razdoblja korisnicima je omogućeno da kroz platformu odrade aktivnost do kraja i odgovore na kreirane upitnike prema zahtjevu klijenta.

Popunjeni podaci se arhiviraju i automatski su dostupni za analitiku i kreiranje traženih izvještaja.

Sve se događa u realnom vremenu i trenutno na jedinstveni način u svijetu čini uslugu multifunkcionalnom.

Naravno, cijeli ciklus sa ovom aktivacijom nije gotov. Kada smo pridobili određenu skupinu potrošača, postoji niz alata kojim ih motiviramo da daljnu potrošnju.