NaŠa baza

Naša baza, a vaši korisnici

Naša baza “vaših” postojećih i budućih korisnika svakim danom sve više raste.

Trenutno raspolažemo s preko 10.000 korisnika, ali je to brojka koja se povećava iz dana u dan.

Princip aktiviranja korisnika je vrlo jednostavan, prijavom na naš portal i registracijom u bazu podataka naše platforme. U trenutku kada se korisnici registriraju, odabiru jednu ili više kategorija proizvoda i usluga koja ih zanima.

U tom trenutku vi birate ciljane korisnike iz naše baze i krećete u aktivaciju odabranih.

Trenutno djelujemo na području Hrvatske, no uskoro ćemo pokriti cijelu regiju u kojoj djeluje većina tvrtki. Korisnici koji će se aktivirati na našoj platformi bit će selektirani prema Vašim potrebama i uvijek ćete imati dovoljno korisnika da zadovoljite potrebe vaših prodajnih marketinških aktivnosti.

 

Kroz ovu platformu bit će Vam omogućena komunikacija s postojećim, ali i traženje novih potrošača koji spadaju u Vašu ciljanu skupinu.

Naša platforma redovito prati njihove navike, potrebe i aktivnosti, od početka, pa nadalje, jer kod nas nema kraja poticanja na aktivnost.

Komunikacija s korisnicima je vrlo jednostavna, direktna, te su nam omogućene razne ponovljene aktivnosti kroz istu skupinu korisnika.

Aktivnosti koje mi provodimo kroz našu bazu su u realnom vremenu, s realnim ljudima, baziranih na realnoj potrošnji ili konzumaciji proizvoda ili usluge.